Struktury rynkowe — konkurencja czysta i monopolistyczna, oligopol, monopol

Gospodarka rynkowa jest złożonym i dynamicznym systemem, w którym występuje wiele powiązań między sprzedawcami, nabywcami i innymi uczestnikami obrotu gospodarczego. Dlatego rynki z definicji nie mogą być jednorodne. Różnią się one pod wieloma względami — liczbą i wielkością firm działających na rynku, stopniem ich wpływu na cenę, rodzajem oferowanych towarów i wieloma innymi.

Pojęcie i rodzaje struktur rynkowych

Struktura rynku to kombinacja specyficznych dla danej branży cech organizacji rynku.

Każdy rodzaj struktury rynku ma szereg cech, które wpływają na to, jak kształtują się ceny, jak sprzedawcy oddziałują na rynek itp. Ponadto rodzaje struktur rynkowych charakteryzują się różnym stopniem konkurencji.

Kluczowymi cechami rodzajów struktur rynkowych są:

 • Liczba firm sprzedających w branży;
 • Wielkość firm;
 • Liczba nabywców w branży;
 • Rodzaj produktu;
 • Bariery wejścia na rynek;
 • Dostępność informacji rynkowych (poziom cen, popyt);
 • Zdolność pojedynczej firmy do wpływania na cenę rynkową.

Najważniejszą cechą określającą rodzaj struktury rynku jest poziom konkurencji, czyli zdolność pojedynczej firmy sprzedającej do oddziaływania na cały rynek. Im bardziej konkurencyjny rynek, tym szansa jest mniejsza. Sama konkurencja może mieć charakter cenowy (zmiany cen) lub pozacenowy (zmiany jakości produktu, projektu, serwisu, reklamy).

Konkurencja doskonała (czysta, wolna)

Rynek konkurencji doskonałej charakteryzuje się wielością sprzedawców oferujących ten sam produkt przy swobodnym ustalaniu cen.

Oznacza to, że na rynku istnieje wiele firm oferujących jednorodne towary i każda firma sprzedająca takie towary nie może sama z siebie wpływać na cenę rynkową towarów.

Cechy lub warunki konkurencji doskonałej:

 • Liczba firm sprzedających: duża;
 • Wielkość firm sprzedających: małe;
 • Liczba nabywców: duża;
 • Produkt: jednorodny, standardowy;
 • Kontrola cen: niedostępna;
 • Dostęp do informacji rynkowych: bezpłatny;
 • Bariery wejścia na rynek: praktycznie brak;
 • Metody konkurencji: wyłącznie konkurencja niecenowa.

Konkurencja monopolistyczna

Rynek konkurencji monopolistycznej charakteryzuje się dużą liczbą sprzedawców oferujących różnorodne (zróżnicowane) produkty.

W warunkach konkurencji monopolistycznej istnieją wystarczająco swobodne bariery wejścia na rynek, ale są one stosunkowo łatwe do pokonania. Na przykład, aby wejść na rynek, firma może być zmuszona do uzyskania specjalnej licencji, patentu itp. Kontrola firm sprzedających nad firmami jest ograniczona. Popyt na dobra jest wysoce elastyczny.

Przykładem konkurencji monopolistycznej jest rynek kosmetyków. Na przykład, jeśli konsumenci preferują produkty kosmetyczne firmy X, są skłonni zapłacić za nie więcej niż za podobne produkty innych firm. Jeśli jednak różnica w cenie jest zbyt duża, konsumenci i tak przerzucą się na tańsze odpowiedniki.

Cechy lub właściwości konkurencji monopolistycznej:

 • Liczba sprzedawców: duża;
 • Wielkość przedsiębiorstw: małe lub średnie;
 • Liczba nabywców: duża;
 • Produkt: zróżnicowany;
 • Kontrola cen: ograniczona;
 • Dostęp do informacji rynkowych: bezpłatny;
 • Bariery wejścia na rynek: niskie;
 • Metody konkurencji: głównie konkurencja pozacenowa oraz ograniczona konkurencja cenowa.

Oligopol

Rynek oligopolu charakteryzuje się występowaniem na nim niewielkiej liczby dużych sprzedawców, których dobra mogą być zarówno homogeniczne, jak i zróżnicowane.

Na rynek oligopolistyczny trudno jest wejść, ponieważ bariery wejścia są bardzo wysokie. Poszczególne firmy mają ograniczoną kontrolę nad cenami.

Przykładem oligopolu jest rynek samochodowy, rynek telefonów komórkowych, rynek sprzętu AGD, rynek metali.

Osobliwością oligopolu jest to, że decyzje firm dotyczące cen i podaży są współzależne. Sytuacja na rynku w dużej mierze zależy od tego, jak firmy reagują, gdy jeden z graczy rynkowych zmienia cenę produktu. 

Cechy lub warunki występowania oligopolu:

 • Liczba sprzedawców: mała;
 • Wielkość firmy: duża;
 • Liczba nabywców: duża;
 • Produkt: jednorodny lub zróżnicowany;
 • Kontrola cen: znaczna;
 • Dostęp do informacji rynkowych: trudny;
 • Bariery wejścia na rynek: wysokie;
 • Metody konkurencji — konkurencja pozacenowa, bardzo ograniczona konkurencja cenowa.

Monopol czysty (absolutny)

Rynek czystego monopolu charakteryzuje się obecnością jednego sprzedawcy unikalnego (nie posiadającego bliskich substytutów) produktu.

Absolutny lub czysty monopol jest przeciwieństwem konkurencji doskonałej. Monopol to rynek jednego sprzedawcy. Nie ma żadnej konkurencji. Monopolista ma całą władzę na rynku — ustala i kontroluje ceny, decyduje, ile produktu zaoferować na rynku. W monopolu przemysł jest zasadniczo reprezentowany przez tylko jedną firmę. Bariery wejścia na rynek (zarówno sztuczne jak i naturalne) są praktycznie nie do pokonania.

Cechy lub warunki monopolu:

 • Liczba sprzedawców: jeden (lub dwóch w przypadku duopolu);
 • Wielkość firmy: jest zróżnicowana (częściej jest duża);
 • Liczba nabywców: zmienna (może być wielu nabywców lub jeden nabywca w przypadku monopolu dwukierunkowego);
 • Produkt: unikalny (brak zamienników);
 • Kontrola cen: pełna;
 • Dostęp do informacji rynkowych: zablokowany;
 • Bariery wejścia na rynek: prawie nie do pokonania;
 • Techniki konkurencyjne: nie istnieją (jedyne co firma może zrobić to pracować nad jakością, aby utrzymać swój wizerunek).

Powiązane posty