Jaki kredyt wybrać na zakup ziemi?

Kredyty na zakup gruntów to jeden ze sposobów finansowania inwestycji gruntowych. O ile jednak stosunkowo łatwo jest uzyskać kredyty na grunty budowlane, to kredyty na zakup gruntów rolnych mogą stanowić wyzwanie. Gdzie mogę znaleźć oferty na podobne cele inwestycyjne? Które banki oferują najlepsze kredyty? 

Kredyt na zakup działki – od czego zacząć?

To, czy osoba ubiegająca się o pożyczkę jest rolnikiem, ma kluczowe znaczenie dla każdego, kto rozważa pożyczkę na zakup ziemi uprawnej. Tylko rolnicy indywidualni mogą nabywać nieruchomości rolne. Warto jednak wspomnieć, że ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego przewiduje kilka wyjątków od tej reguły. Zgodnie z ustawą rolnikiem indywidualnym jest osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub dzierżawcą gruntów rolnych, których łączna powierzchnia nie przekracza 300 ha. Rolnicy powinni posiadać kwalifikacje rolnicze i co najmniej 5 lat zamieszkiwać na terenie gminy, w której znajduje się nieruchomość należąca do ich gospodarstwa. Posiadanie kwalifikacji rolniczej może być potwierdzone odpowiednim wykształceniem w danej dziedzinie lub wieloletnim stażem pracy w rolnictwie. W tym drugim przypadku rolnicy powinni podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników. Jakie możliwści kredytowe czekają na rolników?

Kredyt gotówkowy na działkę rolną 

Dla wielu osób kredyt na zakup ziemi oznacza np. możliwość zagospodarowania istniejącego gospodarstwa. W zależności od skali naszej planowanej inwestycji oraz powierzchni ziemi do zakupu, możemy skorzystać z kredytów na zakup gruntów rolnych w formie gotówki, kredytów hipotecznych lub kredytów preferencyjnych. Jaka jest różnica między tymi opcjami kredytu na zakup gospodarstwa? Przewagą kredytu gotówkowego nad innymi metodami finansowania jest to, że możemy go przeznaczyć na dowolny cel. Dlatego jeśli chcemy przeznaczyć część środków na inne potrzeby niż zakup gruntu, możemy to zrobić za pomocą kredytu gotówkowego. Zaletą tego rozwiązania jest to, że proces ubiegania się o środki jest dość szybki i łatwy.

Kredyt hipoteczny na działkę rolną 

Rolnicy indywidualni to osoby fizyczne będące właścicielami, dzierżawcami lub użytkownikami trwałymi nieruchomości rolnych. Łączna powierzchnia posiadanych przez niego gruntów nie może przekraczać 300 hektarów. Osoba ta powinna posiadać kwalifikacje rolnicze potwierdzone wykształceniem lub doświadczeniem zawodowym oraz zamieszkiwać na terenie gminy, w której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, co najmniej 5 lat, w tym czasie osobiście prowadziła gospodarstwo rolne. Przepisy te nakładają szereg obowiązków na rolników indywidualnych będących nabywcami nieruchomości rolnych. Obejmują one np. zakaz sprzedaży gruntów rolnych lub samodzielnej działalności rolniczej w ciągu 5 lat, przy jednoczesnym nieustanowieniu hipoteki na nieruchomości na rzecz innych podmiotów*. Bez względu na to, czy nabywcą jest osoba fizyczna, czy rolnik indywidualny, raczej nie uzyska kredytu na zakup nieruchomości rolnej. W tym przypadku jednak należy jasno wyjaśnić, czym jest ta nieruchomość rolna i czym różni się ona od nieruchomości siedliskowej, której zakup można swobodnie sfinansować hipoteką.

Kredyt preferencyjny na zakup ziemi

Kredyty preferencyjne na zakup ziemi można określić mianem kredytów rolniczych. Skierowany był do bardzo ściśle określonej grupy docelowej – w tym przypadku osób o statusie chłopskim. Ten rodzaj pożyczki jest właściwie znany z korzystniejszych warunków. A wszystko dlatego, że wykorzystanie tych środków jest oceniane jako ważne dla opinii publicznej. Zakup gruntów z preferencyjnymi kredytami na cele rolne. W większości przypadków jest współfinansowany ze środków unijnych lub innych funduszy celowych. Dla banków oznacza to udzielanie kredytów przy mniejszym ryzyku. Dzięki temu może oferować korzystniejsze oprocentowanie. Maksymalny okres preferencyjnego kredytu na grunty rolne wynosi piętnaście lat. Z definicji jest to dodatek do środków własnych kredytobiorcy. Oznacza to, że nie można jej wykorzystać na pokrycie pełnego kosztu zakupu działki.

 

Powiązane posty