Kredyt odnawialny – najważniejsze kwestie

Kredyt odnawialny to kredyt bankowy, w którym bank ustala limit kredytu przed wypłatą, a kredytobiorca może zdeponować i wypłacić kwotę w ramach limitu. Pożyczkobiorca może korzystać z funduszu często w ramach limitu. Zwykle w kredycie odnawialnym obserwuje się ciągłe wpłaty i wypłaty. Kredyt odnawialny można porównać z kartą kredytową i kredytem w rachunku bieżącym, w którym kredytobiorca może stale korzystać z tej pożyczki, płacąc tylko kwotę odsetek. Pożyczka ta pozwala pożyczkodawcy na wielokrotne korzystanie z niej. Oprocentowanie tej pożyczki jest niezwykle wysokie, a miesięczne odsetki składane mają zastosowanie do pożyczki. Ma niską miesięczną spłatę, aby utrzymać aktywny kredyt.

kredyt odnawialny

Kredyt odnawialny – najważniejsze kwestie

Bank zazwyczaj ustala minimalną sumę miesięcznej płatności, którą kredytobiorca musi zapłacić w ratach. Ale następnie pożyczkobiorca może wypłacić kwotę, jeśli jest ona objęta limitem pożyczki. Jeśli jednak kredytobiorca spłaca całkowitą sumę w każdym miesiącu, odsetki składane nie zostaną mu naliczone. 

Zalety kredytu odnawialnego:

– Ciągłe korzystanie z funduszy
– Eliminuje ograniczenia funduszy
– Zdeponowaną ratę można wykorzystać ponownie
– Odsetek składanych można uniknąć, płacąc pełną kwotę w każdym miesiącu

Wady kredytu odnawialnego:

– Oprocentowanie jest nadmiernie wyższe
– Pożyczkobiorca nie może uwolnić się od zadłużenia na ciągłe użytkowanie
– Naliczane są opłaty roczne
– Można dokonać niepotrzebnych zakupów

Kredyt odnawialny a kredyt terminowy

Kredyt odnawialny jest podobny do kredytu terminowego, ponieważ zapewnia dostęp do określonej kwoty kapitału w uzgodnionym okresie. Oba są zazwyczaj “zaangażowanymi” udogodnieniami, co oznacza, że gdy tylko umowa zostanie wykonana, pożyczkodawca musi przekazać pieniądze na żądanie, o ile warunki pożyczki zostaną uzgodnione przez pożyczkobiorcę. Podobnie jak w przypadku pożyczek terminowych, firma dostarcza pożyczkodawcy powiadomienie o wypłacie i musi określić wybrany okres odsetkowy (zwykle trwają one trzy lub sześć miesięcy). Jednak pod pewnymi względami kredyt odnawialny jest bardziej zbliżony do kredytu w rachunku bieżącym, ponieważ jego okres dostępności obejmuje cały okres kredytowania – dopóki nie zostanie spłacony na samym końcu. Kredyty odnawialne są zazwyczaj bardziej elastyczne niż kredyty terminowe. Pożyczki terminowe mają ustalony harmonogram płatności przez kilka miesięcy lub lat. Zazwyczaj można również pożyczyć więcej za pośrednictwem pożyczki terminowej, jednak często potrzeba więcej czasu, aby zakwalifikować się do długu terminowego.

Przykłady niezabezpieczonych kredytów odnawialnych

Aby zrozumieć niezabezpieczone pożyczki, warto wiedzieć, czym jest pożyczka zabezpieczona. W przypadku pożyczki zabezpieczonej firma oferuje zabezpieczenie pożyczki, zwykle w postaci aktywów, takich jak nieruchomość, sprzęt lub maszyny. Zwiększa to poziom “bezpieczeństwa” pożyczkodawcy.  Z drugiej strony niezabezpieczone pożyczki nie są zabezpieczone aktywami, co potencjalnie czyni je bardziej opłacalnymi dla firm, które nie posiadają wielu aktywów lub nie chcą oferować zabezpieczenia. Niezabezpieczone pożyczki mają zwykle wyższe stopy procentowe. Przykłady odnawialnych pożyczek niezabezpieczonych obejmują biznesowe karty kredytowe i linie kredytowe.

O tym warto pamiętać!

Odnawialny fundusz pożyczkowy jest opisywany w świecie finansów jako pula płynności, którą można pożyczyć jednej firmie na raz. Gdy firma otrzymująca pożyczkę spłaci ją, można ją pożyczyć z powrotem innej firmie. Podobnie jak kredyt odnawialny, odnawialny fundusz pożyczkowy jest elastycznym rozwiązaniem finansowym, które samoczynnie się uzupełnia. Odnawialne fundusze pożyczkowe w pełni wykorzystują odsetki i spłatę kapitału od starych kredytów, aby wyemitować nowe. Większość odnawialnych funduszy pożyczkowych ma na celu pomóc lokalnym firmom w rozwoju. Inne są ukierunkowane na określone sektory lub nisze, na przykład w celu umożliwienia zrównoważonych praktyk. Podobnie jak w przypadku kredytu odnawialnego, jest on określany jako “odnawialny”, ponieważ gdy projekt spłaci pożyczkę, fundusz może wyemitować nową, która zostanie przydzielona na inny projekt. 

Powiązane posty