Ubezpieczenie kredytu hipotecznego- co warto o nim wiedzieć?

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego to produkt stanowiący formę zabezpieczenia banku. Wykupienie polisy często zapewnia kredytobiorcy atrakcyjniejsze warunki kredytowania. W zależności od rodzaju ubezpieczenia przynosi ono też inne korzyści. 

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego- na czym polega?

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego stanowi połączenie usługi bankowej i ubezpieczeniowej. Celem tego produktu jest zabezpieczenie spłaty kredytu na wypadek pojawienia się sprecyzowanego w umowie zdarzenia losowego, które nie pozwoliłoby na terminową spłatę zobowiązania. Narzędzie to chroni nie tylko sam bank, ale również kredytobiorcę. W przypadku kiedy osoba, która zaciągnęła kredyt nie będzie w stanie spłacać rat, wówczas ubezpieczyciel spłaci je za nią. To wygodna forma ochrony dla banku, która przy tym niesie też korzyści dla samego kredytobiorcy. Można do nich zaliczyć na przykład niższe oprocentowanie kredytu hipotecznego. Ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest usługą łączoną, z tego względu zazwyczaj wymaga cesji na rzecz instytucji bankowej. Uprawnionym do otrzymania świadczenia z umowy ubezpieczeniowej jest więc kredytodawca, a więc bank.

Rodzaje ubezpieczeń kredytu hipotecznego

Co ważne, ubezpieczenie kredytu hipotecznego może obejmować różne elementy. Najczęściej banki proponują takie rodzaje ubezpieczeń swoim klientom, jak:

 • ubezpieczenie na życie- w przypadku śmierci kredytobiorcy, spłatą części czy całego zobowiązania zajmuje się firma ubezpieczeniowa,
 • ubezpieczenie od utraty pracy- w sytuacji zwolnienia z pracy, do którego doszło bez winy kredytobiorcy, ubezpieczyciel spłaca raty kredytu w czasie trwania ustalonego w umowie okresu,
 • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego- jest ono wybierane, jeśli kredytobiorca nie może wpłacić całej kwoty wkładu własnego, wtedy obejmuje ono brakujące środki,
 • ubezpieczenie pomostowe- zawierane w okresie pomiędzy wpisaniem hipoteki do księgi wieczystej a zawarciem polisy,
 • ubezpieczenie nieruchomości od ognia oraz innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego- jakie niesie ze sobą zalety?

Jak już wcześniej wspomniano, ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest ochroną dla banku w sytuacji, kiedy kredytobiorca nie jest w stanie terminowo spłacać swojego zobowiązania czy też stanie się to dla niego utrudnione. To nie wszystko, gdyż produkt ten jest też zabezpieczeniem dla samego kredytobiorcy. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, które uniemożliwi spłatę rat, aktualne zobowiązania spłaci za niego ubezpieczyciel. Jest to więc rozwiązanie zapewniające mu komfort psychiczny. Ponadto często zdarza się, iż takie ubezpieczenie kredytu przyczynia się do otrzymania korzystniejszych warunków kredytowania. Bank niekiedy rezygnuje z pobrania prowizji czy też obniża swoją marżę.

Na co zwracać uwagę wybierając ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Dostępne na rynku ubezpieczenia kredytu hipotecznego mogą się od siebie znacznie różnić, zarówno zakresem ochrony, jak i samą wysokością świadczenia. Z tego względu decydując się na polisę do kredytu, warto sprawdzić takie kwestie jak:

 • zakres ochrony ubezpieczenia kredytu hipotecznego,
 • warunki niezbędne do spełnienia, w celu wypłacenia pieniędzy z polisy,
 • zakres ochrony w razie wystąpienia objętego ochroną zdarzenia losowego,
 • okres karencji,
 • okres obowiązywania polisy,
 • sposób opłaty ubezpieczenia (z góry czy w ratach doliczonych do kredytu).

Warto pamiętać, że w razie wcześniejszej spłaty zobowiązania można starać się o zwrot części niewykorzystanej składki. Jest to możliwe, jeśli składka została opłacona jednorazowo przy podpisywaniu polisy, ale też, jeśli składka opłacana jest bez zaległości, co miesiąc.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego to często spotykana forma zabezpieczenia spłaty kredytu, po jaką sięgają instytucje bankowe. Wykupienie polisy okazuje się też korzystne dla klienta, gdyż pozwala na zmniejszenie kosztów kredytu. Przed wyborem ubezpieczenia, warto jednak porównać dostępne na rynku opcje, aby wybrać najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie.

Powiązane posty