Przeniesienie własności nieruchomości – jak wygląda proces?

Przeniesienie tytułu własności jest jednym ze sposobów uzyskania tytułu w przypadku, gdy spadkobierca prawny przejmuje tytuł własności od spadkobiercy prawnego. Jako taka, alienacja jest drugorzędnym, a nie głównym sposobem nabywania własności. Co musisz wiedzieć o przeniesieniu własności?

Czym jest przeniesienie własności nieruchomości?

Przykładem prawa do nabycia określonego środka trwałego (w tym przypadku nieruchomości mieszkalnej) jest przeniesienie tytułu własności od dewelopera do nieruchomości po jej zakupie. Własność pozwala na swobodne zarządzanie nieruchomością, tj. wprowadzanie zmian, remonty, modernizacje, a także wynajmowanie lub odsprzedawanie innym osobom. W każdym przypadku możemy jednak przenieść tyle praw, ile posiadamy. W tym miejscu należy wspomnieć, że prawa właścicieli nieruchomości są znacznie ograniczone, co może wynikać m.in. z okoliczności wydania konkretnych decyzji administracyjnych na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wywłaszczenia.

Umowa przeniesienia własności – co to jest?

Z technicznego punktu widzenia przeniesienie własności nieruchomości następuje po zawarciu przez obie strony stosownej umowy. Z definicji jest to sytuacja, w której jedna osoba traci własność czegoś, będąc nabytą przez inną. W tym miejscu warto zaznaczyć, że nie możemy przenieść więcej praw niż posiadamy. W zależności od tego, gdzie następuje zmiana własności, może ona mieć formę ustalonej ceny, świadczenia usługi lub darowizny. Kupującymi i sprzedającymi mogą być osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, spółki lub skarb państwa. Każda zmiana własności wiąże się z przeniesieniem praw, obowiązków, przywilejów i obowiązków na drugą stronę transakcji. Warto też dodać, że zazwyczaj długo trwa wpis nowego właściciela do księgi wieczystej i wykreślenie z niej starego właściciela – zazwyczaj od 1 miesiąca do 7 miesięcy.

Kiedy dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości?

Przeniesienie własności nieruchomości wielu osobom kojarzy się z podpisaniem umowy kupna-sprzedaży. W rzeczywistości w większości przypadków to właśnie w takich okolicznościach tytuł przechodzi na kupującego. Jednak nie zawsze chodzi o zakup mieszkania. Przepisy określają inne sytuacje, w których może nastąpić przeniesienie własności lokalu mieszkalnego. Na rynku nieruchomości częstą sytuacją jest również umowa zamiany. W takim przypadku można wymienić domy o podobnej lub różnej wartości. Czynnik ten decyduje o tym, czy wymiana jest bezpłatna, czy też jedna ze stron jest zobowiązana do uregulowania zobowiązania finansowego wobec drugiej strony.

Na rynku nieruchomości popularną praktyką jest również przenoszenie własności domu w drodze dziedziczenia, umowy dożywocia lub w zamian za rentę. Warto też pamiętać, że przeniesienie prawa własności do danej nieruchomości może nastąpić także przez użytkowanie – pod warunkiem, że upłynął odpowiedni okres. W przypadku nabycia w dobrej wierze musi upłynąć 20 lat.

Zakup a przeniesienie własności mieszkania od dewelopera

Zawierając umowę deweloperską, deweloper zobowiązuje się do wybudowania mieszkania i przestrzegania określonych standardów. Umowy deweloperskie i aneksy szczegółowo określają metraż, stopień sztukaterii i rodzaje parapetów dla danej lokalizacji. Dodatkowo w trakcie odbioru sprawdzane są ogólne braki oraz zgodność z normami budowlanymi.

Własność zwykle przenosi się po odbiorze technicznym. Kupujący staje się właścicielem lokalu z chwilą podpisania umowy przeniesienia własności. W tym celu deweloper i nabywca udają się do notariusza i podpisują umowę w formie aktu notarialnego. Na tym etapie notariusz zwraca się do Sądu Ksiąg Wieczystych o zarejestrowanie tytułu własności na rzecz nabywcy w księdze wieczystej. W normalnych warunkach umowa przeniesienia własności może zostać podpisana dopiero po odbiorze technicznym. Odbiór techniczny to również najczęstszy moment przekazania kluczy do mieszkania. Dlatego nielogiczne i nielegalne jest przeprowadzanie odbioru technicznego i pod klucz po umowie notarialnej.

 

Powiązane posty