Zakup działki – jak zrobić to dobrze i na co szczególnie zwrócić uwagę?

 

Kupno działki nie jest łatwym zadaniem, ale jest to również bardzo ważna decyzja. Na co zwrócić uwagę przy zakupie ziemi? Zanim zdecydujesz się zawrzeć umowę kupna, sprawdź dokładnie dokumenty sądowe i urzędowe, ale także zapytaj o szczegóły i sprawdź w pobliżu. Zachowaj szczególną ostrożność przy zakupie działek budowlanych.

Lokalizacja i jakość gruntu

Przed zakupem działki pod budowę domu najpierw zobacz ją na własne oczy. Najpierw sprawdź lokalizację i ukształtowanie terenu, a także rodzaj gleby. Oczywiście najlepszą opcją są mieszkania, a nawet działki, jednak nie zawsze znajdujemy tego typu grunty. Wtedy warto również sprawdzić, czy działka znajduje się na terenie zalewowym lub zasypowym oraz czy są na niej jakieś wzniesienia, które utrudniałyby budowę lub zwiększały koszty. Kolejnym problemem jest zagospodarowanie działki. Jeśli działka nie ma własnego uzbrojenia, to musimy sprawdzić, czy można wykonać niezbędne połączenia. Musimy też wiedzieć, czy działka ma własny dostęp. W przeciwnym razie nie będziemy mogli uzyskać pozwolenia na budowę. Przed zakupem działki budowlanej musimy też sprawdzić, jaka jest jej zadrzewienie i czy drzewa na jej terenie nie będą przeszkodą w budowie. Ważny jest również kształt działki. Idealne są działki kwadratowe lub prostokątne, które oferują wiele możliwości zagospodarowania. Nie bez znaczenia jest również to, że działka biegnie w kierunku i dookoła świata i do najbliższego punktu serwisowego itp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzeni (jeśli jest w nim uwzględniona nasza działka) zawiera najważniejsze informacje o możliwości zagospodarowania naszego obszaru zainteresowań. Warunki zawarte w planie muszą być spełnione, aby uzyskać pozwolenie na budowę naszej inwestycji. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z dwóch części. Pierwsza to część merytoryczna, treść uchwały rady gminy, która szczegółowo opisuje plan zagospodarowania przestrzennego, precyzuje przeznaczenie terenu, warunki zabudowy, rodzaj zabudowy oraz realizację tzw. celu publicznego inwestycja. Druga część to element graficzny, który zawiera znak graficzny wraz z legendą, który jest załącznikiem do uchwały. Odwzorowuje on dokładnie plan zagospodarowania budynków i ulic, a ich układ ma formę mapy, z symbolami i kolorami wspartymi czytelnymi legendami.

Stan prawny i dokumentacja

Po pomyślnym zakończeniu procesu poszukiwania wymarzonej działki, kolejnym krokiem jest obowiązkowe studium miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dostępne w urzędzie miasta lub gminy. W ten sposób poznamy stan działki, czyli czy jest to budownictwo czy rolnictwo. Czy w ten sposób możemy wybudować dom jednorodzinny w wybranym przez nas miejscu bez dodatkowych formalności (wyjazd na rolnictwo), a jeśli tak, to jakie powinny być jego dopuszczalne parametry. Plan zawiera również wszystkie cenne informacje o rozwoju i planowanych inwestycjach infrastrukturalnych na terenach ościennych, zwłaszcza drogowych. Na tę kwestię należy zwrócić szczególną uwagę, aby w dającej się przewidzieć przyszłości wykluczyć możliwość stworzenia autostrady pod oknami naszych domów. Przed zakupem działki warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, agenci nieruchomości pomogą w wyborze odpowiedniej działki i zapewnią wsparcie na każdym etapie.

Sprawdź sąsiedztwo

Przy wyborze działki ważna jest również wartość otaczającego środowiska. Należy sprawdzić, czy w pobliżu nie ma ciężkich zakładów przemysłowych, a także przejazdów kolejowych, wysypisk śmieci, lotnisk, inwentarza żywego lub autostrad, z których wyjść itp. Hałas, spaliny czy brzydkie zapachy utrudniają życie. Oczywiście fajnie by było, gdyby w pobliżu znajdowała się infrastruktura handlowa i transportowa, taka jak autobusy, tramwaje, dworce kolejowe itp. Dodatkowo warto sprawdzić, czy przyszli sąsiedzi nie będą przeszkadzać w codziennym życiu lub będą żyć w harmonii. W raporcie terenowym można również znaleźć dane dotyczące zagrożeń i niedogodności, takich jak osuwiska, dym, hałas, obszary zalewowe, a nawet linie energetyczne. Dodatkowo w raporcie znajdziesz informacje o społeczności.

Powiązane posty