Czym jest private equity?

W ostatnich latach termin Private Equity nabrał rozmachu w sektorze finansów i edukacji finansowej i na stałe zagościł w żargonie finansowym. Ale czym jest Private Equity? Dowiedz się wszystkiego o tym terminie w tym artykule.

Co to jest Private Equity?

Private Equity polega na zapewnieniu spółce (zwykle nienotowanej na giełdzie papierów wartościowych, choć w wielu przypadkach może to być spółka giełdowa) środków finansowych na określony czas i w zamian za ten wkład finansowy otrzymanie udziału w spółce, od której oczekuje się wysokiego wzrostu.

Private equity to zatem nic innego jak wykorzystanie prywatnego kapitału do finansowania rozwoju danej firmy w zamian za udziały w niej. Jak każda inwestycja finansowa, tak i ta praktyka może wiązać się z ryzykiem.

W związku z tym private equity w ostatnich latach mocno zaistniało w odpowiedzi na rosnący trend do inwestycji alternatywnych. Innymi słowy, inwestycje finansowe w aktywa nietradycyjne. Inwestorzy znaleźli w tego typu inwestycjach atrakcyjny zwrot w środowisku, w którym zwykle panują bardzo niskie stopy procentowe, a z kolei dekorelacja, która zwykle występuje w przypadku inwestycji w tradycyjne aktywa (takie jak m.in. giełda czy fixed income).

Jaka jest różnica między Private Equity a Venture Capital?

Dwa pojęcia finansowe, które często powodują zamieszanie to Venture Capital i Private Equity. Dzieje się tak dlatego, że oba pojęcia odnoszą się do inwestycji dokonywanych przez instytucje w prywatne firmy o wysokim potencjale wzrostu w zamian za kontrolę procentową nad firmą lub jej udziałami.

Private Equity i Venture Capital różnią się jednak kilkoma kluczowymi pojęciami. Oto pięć głównych różnic pomiędzy Private Equity a Venture Capital:

  1. Firmy, w które się inwestuje: Podczas gdy Venture Capital koncentruje swoje inwestycje na firmach technologicznych, w Private Equity inwestuje się we wszystkie rodzaje instytucji.
  2. Kwota inwestycji: Private Equity oferuje większe inwestycje niż Venture Capital, gdzie inwestycje zazwyczaj nie przekraczają 100 mln EUR.
  3. Procent pozyskania: Venture Capital nabywa od 20 do 30% udziałów w spółce, natomiast Private Equity dąży do nabycia 100% lub większości udziałów.
  4. Zakładane ryzyko: Instytucje Private Equity mają tendencję do przeprowadzania mniejszej liczby transakcji w ciągu roku. Wynika to z faktu, że kwota inwestycji jest bardzo wysoka. Dlatego też ryzyko, które podejmują jest niższe niż w przypadku instytucji realizujących Venture Capital. Faktem jest, że Venture Capital przeprowadza więcej operacji w ciągu roku. I choć prawdą jest, że dywersyfikuje ryzyko, to zakłada większe operacje w ciągu roku.
  5. Zwrot z inwestycji: ponieważ Private Equity dokonuje większych inwestycji, oczekiwany zwrot jest wyższy niż w przypadku Venture Capital. Podczas gdy Private Equity szacuje zwrot na poziomie około 40% (IRR), Venture Capital oczekuje zwrotu na poziomie 20%.

Private Equity w różnych fazach działalności

Ponieważ Private Equity polega na zakupie udziałów i przejmowaniu spółek poprzez wyspecjalizowane fundusze lub bezpośrednio, inwestycja ta może być stosowana w różnych fazach biznesu. Innymi słowy, private equity może być wykorzystywane na różnych etapach cyklu życia przedsiębiorstwa. Ponadto, niezależnie od etapu inwestycji, można stosować różne strategie. Na przykład możliwe jest zastosowanie Private Equity do pojedynczej spółki lub połączenie spółek na różnych etapach i poprzez różne strategie zbudowanie zdywersyfikowanego portfela, a tym samym ograniczenie ryzyka i maksymalizacja zysków.

Rodzaje inwestycji Private Equity

Istnieją cztery rodzaje inwestycji Private Equity, które są określane przez cel biznesowy inwestycji. Tym samym możemy rozróżnić:

  • Kapitał na rozbudowę firmy, zwany Growth.
  • Kapitał odtworzeniowy, znany jako Replacement.
  • Operacje lewarowane, znane również jako LBO lub leverage buyout.
  • Restrukturyzacja kapitału (Turnboud).

Jak widać, każdy rodzaj inwestycji Private Equity ma swój cel biznesowy, którym może być zarówno pobudzenie do działania nowo powstałej firmy, jak i restrukturyzacja już skonsolidowanej spółki.

 

 

 

Powiązane posty